Casa verde 2019: Vei putea obține bani de la stat ca să-ți instalezi panouri solare sau alte sisteme de încălzire regenerabile

Sursa foto:modernize.com

Și în 2019, românii vor putea primi bani pentru schimbarea sistemului de încălzire al casei cu unul eficient din punct de vedere energetic, prin programul Casa verde. Măsura reiese dintr-un proiect de act normativ inițiat de Ministerul Mediului.

Sursa foto:modernize.com

În concret, e vorba de proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu. Acolo se prevede că programul Casa verde se va aplica și în 2019. În baza acestui program, se acordă ajutoare de la stat pentru schimbarea sistemului de încălzire cu unul bazat pe energie regenerabilă. Pentru a beneficia efectiv de finanțările de la stat, românii trebuie să aștepte ca hotărârea menționată să intre în vigoare (întâi trebuie să fie adoptată de Guvern și apoi publicată în Monitorul Oficial) și să se deschideă efectiv perioada de aplicații pentru program.

În rest, instrucțiunile și informațiile relevante pentru persoanele interesate de programul Casa verde sunt conținute în Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1817/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice.

În ceea ce privește sumele care pot fi cerute, solicitanții vor putea beneficia de până la 3.000 de lei pentru instalarea panourilor solare nepresurizate; până la 6.000 de lei pentru instalarea panourilor solare presurizate; până la 8.000 de lei pentru instalarea pompelor de căldură (exclusiv pompe de căldură aer-aer). Practic, pot fi finanțate atât cheltuielile de achiziție ale sistemelor de încălzire ce folosesc energie regenerabilă, cât și cele de montaj și punere în funcțiune. De asemenea, se va putea obține ajutor și în privința taxei pe valoare adăugate. Însă, pentru a obține ajutoarele respective, cheltuielile trebuie făcute după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

Care sunt condițiile pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească

Pot să se înscrie în program persoanele fizice cu domiciliul în România. În plus, acestea trebuie să fie proprietari sau coproprietari ai terenului și ai casei cu privire la care se solicită ajutor de finanțare. În acest caz, nu poate face o solicitare, în cadrul programului Casa verde, persoana care deține un apartament (într-un imobil unde există mai mult de două apartamente), de exemplu, unde există, separat, o carte funciară pentru apartament și alta pentru teren. În același timp, imobilul pentru care se solicită finanțare nu poate face obiectul unui litigiu în instanță, unei revendicări ori unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Alte condiții se referă la faptul că solicitanții trebuie nu trebuie:

 • să aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale,
 • să fi fost condamnați în trecut pentru infracțiuni contra mediului și
 • să fi primit, în sesiunile din anii anteriori ale programului, pentru aceeași casă, finanțare pentru sistemul de încălzire.

Ce trebuie să conțină dosarul de finanțare

Dosarul de finanțare trebuie depus, într-un exemplar, la agenția județeană pentru protecția mediului din zona domiciliului solicitantului. El va conține următoarele documente:

 • cererea de finanțare nerambursabilă, tehnoredactată și semnată (original);
 • o declarație pe propria răspundere a solicitantului (în original);
 • actul de identitate al solicitantului (copie);
 • extrasul de carte funciară pentru informare (emis de maximum 30 de zile) ce atestă dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra terenului și casei unde se implementează sistemul de încălzire, pentru cei care dețin individual un imobil (original);
 • documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situația în care adresa de implementare din cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară (original);
 • copia cărții funciare și extrasul de carte funciară individuală; pentru proprietățile comune, pot fi trecute pe aceeași carte funciară cel mult două unități individuale care să formeze un întreg;
 • pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanțare, precum și persoana solicitantă (original);
 • certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului (original) de organele competente teritorial;
 • în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare, se va depune și certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului (original), eliberat de către organele competente din zona implementării proiectului;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor (original);
 • certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne (original sau copie legalizată);
 • o adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont.

Persoanele care vor fi acceptate în program se vor prezenta la agențiile județene pentru protecția mediului, în scopul semnării contractului de finanțare nerambursabilă. Valabilitatea acestui contract este de 12 luni, de la data semnării. Proiectul de schimbare a sistemului de încălzire trebuie finalizat în 10 luni, de la semnare. În acest termen de 10 luni, după finalizarea proiectului, beneficiarul va beneficia de finanțare.

Atenție! Poate fi obținută finanțarea, o singură dată, pe sesiune, și cu privire la un singur imobil. În cazul în care imobilul este deținut în coproprietate, se va depune o singură cerere.

Știri despre: ,