Noi condiții privind autorizația turistică de funcționare a plajelor, în dezbatere

Firmelor care obțin autorizații de a exploata plaje în scop turistic s-ar putea, pe viitor, să le fie revizuite autorizațiile în cauză dacă, ulterior eliberării lor de către autorități, apar elemente noi (necunoscute la momentul emiterii). Mai mult, s-ar putea schimba perioada pentru care se eliberează autorizația: în prezent, există un termen fix, de un an, care permite utilizarea plajei în scop turistic cât timp durează sezonul estival (1 mai – 30 septembrie), scrie avocatnet.ro. În schimb, s-ar putea să apară posibilitatea de emitere a autorizației pe durata mai multor sezoane estivale. Schimbările propuse sunt incluse într-un act normativ lansat recent în dezbatere publică de către Ministerul Turismului.

Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1204/2010 a fost lansat recent în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Turismului. Acest ordin vizează o serie de modificări cu privire la închirierea plajelor de către firme, în scopul exploatării turistice. Prima schimbare se referă la posibilitatea de a se emite autorizația de turism în funcție de „durata contractului de închiriere încheiat de utilizatorii de plajă cu Administrația Națională  «Apele Române»”. Această schimbare ar permite flexibilizarea duratei pentru care autorizația se acordă, efectiv. La acest moment, este posibilă eliberarea autorizației doar pe perioada sezonului estival dintr-un anumit an.

Modificarea, dacă ar fi adoptată, ar aduce anumite avantaje operatorilor turistici. Mai exact, Ordinul nr. 1204/2010 (care e vizat de modificare) trebuie completat cu Ordonanța de urgență nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă. Aceasta prevede că încheierea contractelor de închiriere se face „pentru unul sau mai multe sezoane estivale”. Cum același act normativ prevede că sezonul estival începe la 1 mai și se încheie la 30 septembrie al fiecărui an, operatorii turistici vor beneficia de autorizație pe cel puțin un sezon. După aceea, o altă modificare ar viza  posibilitatea de revizuire a autorizației de turism deja acordate. Conform proiectului de ordin, reanalizarea va avea loc „dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației”, precum și dacă apar „modificări ale criteriilor care au stat la baza acesteia”.  În astfel de situații, „Ministerul Turismului poate decide revizuirea autorizației turistice pentru plajă”.

S-ar putea crede că sintagma „elemente noi” ar viza chestiuni care apar după emiterea autorizației. Totuși, aceste elemente puteau exista și înaintea eliberării, cu condiția să nu fi fost cunoscute. Mai mult, se pare că revizuirea va fi permisă și atunci când apar modificări ale cerințelor de emitere a autorizației. O întrebare care ar putea apărea, în acest context, e ce înseamnă, cu adevărat, „revizuire”? În concret, părerea noastră este că revizuirea nu ar putea duce la o eventuală revocare a autorizației turistice, ci doar la o schimbare a obligațiilor firmei.

Motivul pentru care acest lucru nu ar fi posibil este că proiectul de ordin nu vizează o modificare a articolului care prevede cauzele de retragere a autorizației. Mai exact, e vorba de articolul 15 din Ordinul Ministerului Turismului nr. 1204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic. Acest articol nu permite retragerea autorizației pentru schimbarea elementelor care existau (sau pentru apariția elementelor care nu erau cunoscute la momentul eliberării autorizației).

Cum retragerea autorizației înainte de termen poate fi foarte dezavantajoasă pentru o firmă care beneficia de pe urma ei (chiar dacă nu este menționat expres, retragerea are efectele unei sancțiuni), este greu să se aplice o asemenea măsură în afara celor prevăzute expres. De aceea, pentru a fi posibilă retragerea autorizației de funcționare, în cazul schimbărilor menționate mai sus, ar fi necesară și o modificare a prevederii care se referă la cauzele de retragere, lucru ce nu a fost, totuși, inclus în proiectul de ordin.

În final, o ultimă modificare este extinderea condițiilor obligatorii care trebuie îndeplinite de către operatorul turistic pentru a putea obține autorizația de turism. Pe lângă cele existente în prezent, operatorii turistici vor mai fi nevoiți să asigure „șezlonguri și umbrele în suport fix, amplasate la minimum 5 m de limita dinspre apă a țărmului”.