Posturi vacante scoase la concurs de Primăria oraşului Odobeşti

Unitatea administrativ teritorială organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, de polițist local, clasa I, grad profesional superior – Serviciul public Poliția Locală și de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment de mediu și administrare bunuri imobile – Direcția economica și investiții. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de polițist local, clasa I, grad profesional superior sunt studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ari; aviz medical cu mențiunea apt pentru funcția publică de execuție de polițist local; aviz psihologic portarmă și permis de conducere categoria B.

Pentru referent, clasa III, grad profesional superior, condiţiile specifice necesare sunt studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani. Termenul limită pentru depunere a dosarelor este 30 mai 2019. Pentru funcția vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional superior, proba scrisă va avea loc pe 10 iunie 2019, ora 10.00, data și ora interviului urmând a fi comunicate ulterior.  Pentru postul vacant de referent, clasa III, grad profesional superior, proba scrisă va avea loc pe 11 iunie 2019, ora 10.00, data și ora interviului urmând a fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Odobeşti, din Str. Libertăţii nr, 113, judeţul Vrancea, telefon 0237/675.224 sau 0237/676.590, interior 221.

Știri despre: ,