Proiectul legislativ care abrogă pedeapsa cu închisoarea pentru lipsa autorizației de construcție, un pas până la votul final

Sursa foto: buzaumedia
Sursa foto: buzaumedia

Proiectul de lege care abrogă pedeapsa cu închisoarea pentru cei care construiesc fără autorizație a trecut de toate comisiile de specialitate din Camera Deputaților, după ce a fost adoptat și de Senat, urmând să intre la votul din plenul Camerei, forul decizional. Proiectul elimină din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții prevderea de la art. 24, lit. a), care stabilește ca infracțiune și pedepsește cu amendă sau închisoare de la 3 luni la 1 an execuția fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a următoarelor tipuri de lucrări:

  • lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege;
  • monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil;
  • teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate;
  • lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, branșamente și racorduri la rețele de utilități, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;
  • lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice;
  • organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote. Toate aceste abateri de la lege au fost introduse în categoria contravențiilor și vor fi sancționate cu simple amenzi, conform ultimelor amendamente avizate de deputați.

Toate aceste cazuri vor fi sancționate doar cu amendă. Inițiatorii susțin, în expunerea de motive, că la instanțe sunt câteva mii de dosare care privesc executarea unor lucrări fără autorizație, iar în proporție de 99%, judecătorii le sancționează doar cu o simplă amendă. Guvernul a dat aviz negativ propunerii, argumentând că “numărul mare de cazuri de încălcări ale legislației specific, atât în domeniul construcțiilor obișnuite, cât și al celor istorice, de patrimoniu, reclamă tocmai necesitatea îmbunătățirii modalităților prin care legea trebuie să fie cunoscută beneficiarilor, și nu relaxarea prevederilor acesteia”. Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru industrii, pentru cultură și ceapentru agricultură au dat avize pozitive proiectului de lege.