Propunere legislativă pentru predarea permisului de conducere în cazul suspendării

Sursa foto: zmescience.com
Sursa foto: zmescience.com

Permisul suspendat de poliția rutieră trebuie predat după ce titularul epuizează toate căile de atac, nu în timp ce se judecă cu autoritățile, susțin inițiatorii unui proiect de modificare a a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Mai mult, în forma actuală a legii, durata de suspendare a permisului se poate majora pentru nepredarea permisului, deși titularul este încă în litigiu cu poliția rutieră, deoarece data afișării rezultatului judiciar pe portalul instanțelor de judecată este considerată data comunicării predării permisului.

Inițiatorii proiectului consideră că data comunicării poliției către titular, pentru predarea permisului de conducere suspendat, trebuie să fie într-un termen rezonabil după data la care instanța a decis, definitiv, cine are dreptate. Art. 103 Se completează cu alin. (8) și (9), care vor avea următorul cuprins:

“(8) Pentru situațiile în care titularul dreptului de a conduce contestă procesul verbal de contravenție, la instanța competentă, nu i se poate majora perioada de suspendare a dreptului de a conduce până la epuizarea tuturor căilor de atac, ordinare și extraordinare, fiind o excepție de la regulile instituite prin normele cuprinse de art. 103, alin. (7).

(9) Obligația de a preda permisul de conducere curge de la data comunicării de către Serviciul Rutier Județean, în scris,  prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, obligație ce va fi îndeplinită de către acesta, din momentul în care intră în posesia hotărârii judecătorești, ultimă pronunțată, care confirmă menținerea duratei de suspendare a dreptului de a conduce conform procesului verbal de contravenție contestat”.

Inițiativa legislativă, depusă pe 13 decembrie 2018 la Senat, așteaptă avizele Guvernului și Consiliului Legislativ până la data de 17 ianuarie 2019, apoi va intra în dezbaterea parlamentarilor din această cameră.