Sfaturi pentru combaterea ambroziei, planta care odată înflorită provoacă alergii puternice

Sursa foto:wikipedia
Sursa foto:wikipedia

Primăria Focșani prin compartimentul de specialitate – Biroul de agricultură – anunță cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia , potrivit art.1 alin.(1) “Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.”. În aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și Hotărârii Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, autorităților administrației publice locale le revin o serie de atribuții , cum ar fi:

– Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, prin consilierii agricoli angajați sau persoanele desemntae din cadrul acestora (potrivit art.2 din HG nr. 707/2018),cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, cînd se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni;

– Transmiterea de somații către toți proprietarii sau deșinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate , cursurilor de apă , lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, pînă cel târziu la data de 5 iunie a fiecărui an;

– Supravegherea aplicării metodelor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia prevăzute la art. 7 din H.G. nr.707/2018- alin (1) Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.

– Întocmirea centralizatorului cu suprafețele de teren pe care s-a constat existența buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1 la HG nr. 707/2018, cel tîrziu pînă la data de 25 mai a fiecărui an;

– Transmiterea centralizatorului la Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea, conform art. 9 din HG nr.707/2018;pe baza acestor centralizatoare, o comisie mixtă , constituită prin Ordinul Prefectului nr. 278/19.09.2018 pe care îl anexăm prezentei ,va varifica și constata nerespectarea dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. Pe site-ul Ministerului Mediului, respectiv:http://www.mmediu.ro/…/Ambrozia%20prezentare%20si%20combate… a fost creată o pagină specială pentru identificarea buruienii ambrozia, precum și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acesteia.

Știri despre: , ,