Tichete creșă 2019: Cine are dreptul să le primească și ce valoare au în acest an

Sursa foto:sodexo.ro

Tichetele de creșă, alături de tichetele de masă, tichetele cadou, voucherele de vacanță și tichetele culturale, sunt reglemetate, de la începutul acestui an, printr-un singur act normativ. Până la sfârșitul anului trecut, toate aceste bilete de valoare erau reglementate prin nu mai puțin de trei acte normative.

Sursa foto:sodexo.ro

Din ianuarie 2019, tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă și voucherele de vacanță pot fi acordate în continuare, conform Legii nr. 165/2018. Acesta este singurul act normativ care, din acest an, reglementează acordarea tuturor biletelor de valoare, spre deosebire de situația din trecut, când acest lucru era făcut prin trei acte normative distincte. Astfel, potrivit Legii nr. 165/2018, tichetele de creșă reprezintă bilete de valoare care se acordă, în fiecare lună, salariaților care nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani (sau trei ani, în cazul copilului cu handicap) și de indemnizația aferentă.

Aceste tichete pot fi utilizate doar pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul și se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui și pe baza livretului de familie. De aceste tichete de creșă nu pot beneficia asistenţii maternali profesionişti sau persoanele la care este găzduit copilul şi pentru care s-a aplicat măsura plasamentului în regim de urgenţă. Valoarea maximă a sumei acordate ca tichet de creșă nu poate depăși 450 de lei pe lună, pentru fiecare copil ce merge la creșă. Valoarea nominală a unui tichet de creșă este de 10 lei sau multiplu al acestei valori, dar nu mai mare de 100 de lei.

Tichetele de creșă se pot cumula cu alocația de stat pentru copii și cu stimulentul de inserție, ajutor financiar ce se acordă părinților care revin la lucru înainte de terminarea concediului pentru creșterea copilului. Ca și celelalte bilete de valoare, inclusiv tichetele de masă sau cele cadou, tichetele de creșă pot fi emise în două variante: pe suport de hârtie și pe suport electronic. Pentru a fi valabile, tichetele de creșă pe suport de hârtie trebuie să conțină o serie generată de emitent și următoarele informații:

  • numele și adresa emitentului;
  • valoarea nominală a tichetului;
  • perioada în care se poate utiliza tichetul;
  • interdicția de a-l folosi pentru plata altor bunuri sau servicii decât plata taxelor de creșă;
  • spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și a codului numeric personal (CNP) ale salariatului care le-a primit;
  • spațiu pentru aplicarea ștampilei unității la care a fost utilizat și pentru înscrierea datei de utilizare.

Pe de altă parte, tichetele de creșă electronice sunt valabile doar dacă stochează date privind numele şi adresa emitentului, perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creșă, interdicția de a fi utilizat pentru plata altor bunuri sau servicii decât plata taxelor de creșă, dar și numele, prenumele şi CNP-ul persoanei care este îndreptățită să le utilizeze.

Știri despre: ,