Unitate militară din Focșani organizează examen de promovare a personalului civil contractual încadrat

Unitatea Militară 01471 Focşani, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează examen de promovare a personalului civil contractual încadrat în funcţii prevăzute cu nivel de studii medii, pe funcţii prevăzute cu un nivel de studii superior, din compartimentul „Contabilitate” la contabilul şef din Batalionul 81 LAROM „Maior Gheorghe Şonţu”. Examenul de promovare se va desfăşura în data de 15 februarie 2019, ora 10.00, la clubul unităţii, prin susţinerea unei probe scrise. Tematica pentru examen:

 1. Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni pentru personalul civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale.
 2. Angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice.
 3. Salarizarea unică în instituţiile bugetare. Salarizarea personalului militar şi civil .
 4. Aplicarea planului de conturi în instituţiile publice.
 5. Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului.
 6. Acordarea contravalorii normelor de hrană personalului militar şi civil.
 7. Acordarea compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare şi S.G.P.
 8. Drepturi de delegare şi transport pentru personalul militar şi civil.
 9. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul apărării naţionale
 10. Modul de lucru cu documente clasificate . Bază: prevederile art.5, alin.2 şi 4, lit.c) din H.G.-286/2011.

Bibliografia pentru examen:

 1. Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare
 2. Ordinul 1792/2002 – pentru aprobarea „Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale” , cu modificările si completările ulterioare
 3. Legea 80/1995 — statutul cadrelor militare , cu modificările si completările ulterioare
 4. Legea 384/2006 — statutul soldaţilor gradaţilor profesionişti , cu modificările si completările ulterioare
 5. Legea 138/1999 – privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publica şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările si completările ulterioare
 6. Legea 330/2009 — privind salarizarea unitară , cu modificările si completările ulterioare
 7. Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară , cu modificările si completările ulterioare
 8. Ordonanţa 1/2011 – privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările si completările ulterioare
 9. Ordinul MS 8/2014 — pentru aprobarea normelor metodologice privind salarizarea personalului din ministerul apărării naţionale, cu modificările si completările ulterioare
 10. Legea 227/2015 — codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare
 11. Ordinul 1917/2015- planul de conturi, cu modificările si completările ulterioare.
 12. Legea 82/1991 — legea contabilităţii, cu modificările si completările ulterioare
 13. OUG 158/2005 — privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare
 14. OUG 111/2010 privind concediile şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, cu modificările si completările ulterioare
 15. OUG 26/1994 – privind drepturile de hrană în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările si completările ulterioare
 16. Ordinul MS 96/2008 norme de aplicare a ordonanţei nr. 26/1994, cu modificările si completările ulterioare
 17. HG 1867/2005 – privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările si completările ulterioare
 18. Ordinul M 34/2006 — privind organizarea si funcţionarea comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate
 19. Ordinul M 202/2006 — privind organizarea si funcţionarea comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie soldaţilor şi gradaţilor voluntari, cu modificările si completările ulterioare
 20. HG 1860 2006 – privind drepturile şi obligaţiilor personalului, autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, cu modificările şi completările ulterioare
 21. Ordinul M 230/2007 – pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare personalului ministerului apărării, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în interesul serviciului
 22. Ordinul M 124/2006 – pentru aprobarea „L-17, Norme metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii si materialelor militare, stabilirea preţului, asigurarea, evidenta, emiterea, utilizarea si justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale Armatei României”, cu modificările si completările ulterioare
 23. OUG 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările si completările ulterioare
 24. Ordinul MS 150/2012 – pentru aprobarea „Fi.-12. Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii in Ministerul Apararii Nationale”
 25. OUG 121/1998 – privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările si completările ulterioare
 26. Ordinul M 5/1999 — pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 121 din 28.08. 1998 privind răspunderea materiala a militarilor, cu modificările si completările ulterioare
 27. Ordinul M 9/2013 — pentru aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în ministerul apărării naţionale.

Bază: prevederile art.5, alin.2 şi 3, lit.c) din H.G.-286/2011.

Eventualele contestaţii se pot depune după afişarea rezultatului examenului de promovare în termen de o zi lucrătoare.  Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Știri despre: ,