Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al orașului Panciu a fost aprobat

Bugetul local de venituri și cheltuieli al orașului Panciu pe anul 2019 a fost aprobat luni, 15 aprilie 2019, de consilierii locali, întruniți în ședință extraordinară. Cu același prilej, au fost aprobate și bugetele instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local: Casa de Cultură Mihai Eminescu Panciu, Spitalul Orășenesc Dr. Eugen Băleanu Panciu, Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Sf. Ioan Panciu, Centrul Social de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane Adulte și DUSPI SERV Panciu. Anterior, proiectul de buget a parcurs procedura de transparență decizională impusă de lege, fiind pus la dispoziția cetățenilor atât pe pagina de Internet a instituției, www.primaria-panciu.ro, cât și la sediul Palatului Administrativ, iar pe data de 11 aprilie 2019 a fost supus dezbaterii publice.  În 2019, Bugetul Orașului Panciu a fost repartizat astfel:

 • La partea de venituri, 26.448,67 mii lei, repartizați după cum urmează:

∙ Secțiunea de funcționare: 15.655,57 mii lei

∙ Secțiunea de dezvoltare: 10.576,21 mii lei

 • La partea de cheltuieli 26.448,67 mii lei, repartizați după cum urmează:

∙ Secțiunea de funcționare: 15.872,46 mii lei

∙ Secțiunea de dezvoltare: 10.576,21 mii lei.

Excedentul la Secțiunea de funcționare este de 216,89 mii lei.

Primarul Iulian Nica a declarat că, și anul acesta, bugetul local va asigura funcționarea în condiții optime a tuturor serviciilor din administrație. Totodată, au fost alocate și resursele financiare pentru desfășurarea activităților social-culturale, religioase și sportive, dar și a activităților obligatorii anuale – deratizare, dezinsecție, dezinfecție, deszăpezire, protecție civilă.

Bugetul pe anul în curs ne va permite să ne desfășurăm activitatea în condiții optime. Este foarte important ca păncenii să cunoască faptul că, și în 2019, Primăria Orașului Panciu va continua programul de investiții aflat în derulare! În același timp, vom iniția proiecte noi, pentru care vom accesa fonduri europene în cadrul POR 2014-2020. Bugetul pe 2019 a prevăzut, la partea de funcționare, bani pentru finanțarea complementară a Liceului Teoretic Ioan Slavici, a Liceului Tehnologic Al. I. Cuza și a Spitalului Orășenesc Dr. Eugen Băleanu. Bugetul local va susține, în continuare, și transportul școlar. De asemenea, au fost prevăzuți și bani pentru energia termică de la instituțiile publice, pentru lucrările desfășurate prin intermediul DUSPI SERV PANCIU, respectiv: curățenia pe domeniul public, întreținerea mobilierului urban, a parcurilor și a zonelor verzi, colectarea și transportul deșeurilor menajere și a celor provenite din alte surse“, a declarat primarul Iulian Nica. Șeful administrației locale a subliniat că sumele prevăzute la partea de dezvoltare vor permite Primăriei Orașului Panciu finalizarea următoarelor obiective de investiții:

 • Modernizare tramă stradală în zona centrală a orașului Panciu;
 • Ansamblu de locuințe sociale D+P+2E+M, 4 tronsoane, însumând 61 u.l., Bd. Independenței nr. 6-8;
 • Ansamblu de locuințe sociale D+P+2E+M, 2 tronsoane, însumând 32 u.l., Bd. Independenței nr. 6-8;
 • Reabilitarea termică a blocurilor multietajate, etapa a VI-a, 21 de blocuri;
 • Creșa Casa Piticilor – Grădinița Crucea de Sus, Orașul Panciu, Județul Vrancea;
 • Refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor la Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Sf. Ioan Panciu.

Pe lista investițiilor noi, care se vor realiza cu bani din bugetul local, au fost incluse:

 • Reparații capitale, împrejmuire alei și parcări la Spitalul Orășenesc Panciu;
 • Modernizarea drumurilor de interes local în cartierul Dumbrava, Orașul Panciu, etapa a ll-a.

În luna noiembrie 2018, a fost semnat contractul de finanțare aferent obiectivului Dotarea Serviciului Public Local de Infrastructură și Dezvoltare Urbană la Nivelul Oraşului Panciu, Judeţul Vrancea, finanțat de Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – România. De asemenea, în luna martie 2019, am semnat contractul de finanțare pentru proiectul Eficientizarea energetică a Policlinicii Orașului Panciu, depus în cadrul POR 2014-2020, obiectivul fiind deja în faza inițială de implementare. Concomitent, am avut în vedere și continuarea achiziției de utilaje necesare desfășurării activității SC Duspi SERV SRL, echipamente curățire Piață și achiziția de 2 loturi de teren necesare construirii de locuințe sociale“, a afirmat Iulian Nica. În 2019, Primăria Orașului Panciu așteaptă semnarea contractelor de finanțare pentru următoarele obiective de investiții:

 • Înființare Centru de Diagnostic în Cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Panciu;
 • Modernizarea și dotarea Grădinței Nr. 1 Panciu, în cadrul proiectului Educație timpurie – Proiect pentru modernizarea și dotarea infrastructurii de educație preșcolară din orașul Panciu;
 • Înființare Centru de Tineret Panciu;
 • Reabilitare, Modernizare și Dotare Cămine Culturale din Cartierele Neicu și Satu Nou – Oraș Panciu, Județul Vrancea;
 • Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal din orașul Panciu.Extinderea, Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Casei de Cultură Mihai Eminescu, Oraș Panciu, Județul Vrancea.

În concluzie, putem spune că avem un buget care ne va asigura resursele financiare de care avem nevoie. El poate fi îmbunătățit cu prilejul rectificărilor periodice, astfel încât activitatea tuturor serviciilor, precum și derularea programelor de investiții să nu fie perturbate pe parcursul anului“, a declarat primarul Iulian Nica.