Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de consilier personal la Cabinetul Primarului comunei Ploscuţeni

Primăria Comunei Ploscuţeni, judeţul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier personal al primarului. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență. în domeniul științelor administrative;
  • condiții minime de vechime – minimum 5 ani în specialitatea studiilor absolvite;
  • are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare, de analiză și sinteză, control și depistare deficiențe, rezolvare operativă și eficientă a problemelor, capacitate de observație, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și îndrumare, gândire logică și clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor locale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 22 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Informaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Comunei Ploscuţeni, judeţul Vrancea, tel. 0237/272400; e-mail primăria.ploscuteni@yahoo.com.

Știri despre: ,