Concurs pentru un post vacant în cadrul Primăriei oraşului Odobeşti! Se caută inspector principal la Compartimentul Investiţii şi Urbanism

Primăria oraşului Odobeşti, județul Vrancea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Investiţii şi Urbanism. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie geodezică, specializarea măsurători terestre și cadastru;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 04 aprilie 2019, urmând ca pe 16 aprilie 2019, la ora 10.00, să se susțină proba scrisă. Data și ora interviului urmează să fie comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Odobeşti, cu sediul în Str. Libertăţii nr, 113, judeţul Vrancea, telefon 0237.675.224 sau 0237.676.590, interior 221, e-mail primariaodobesti@yahoo.com.

Știri despre: , ,