Proiectul de reabilitare, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public în municipiul Focșani a intrat în faza de precontractare

Proiectul prin care municipiul Focșani va beneficia de un sistem eficient și ecologic de iluminat public care va reduce semnificativ consumul de energie, în scopul siguranței traficului, a confortului vizual, din punct de vedere urbanistic, al economiei de energie și diminuării poluării luminoase este finanțat din fonduri europene. Proiectul are ȋn vedere reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Bulevardul Unirii, Bulevardul Independenței, Bulevardul București, Strada Cuza Vodă, Strada Bucegi, Strada Brăilei (între intersecția cu 1 Decembrie 1918 și cartiere ANL Democrației), Strada 1 Decembrie 1918, Strada Anghel Saligny, Strada Vâlcele (de la intersecția cu Str. Prof. Ghe. Longinescu până la Str. Anghel Saligny), Strada Prof. Gheorghe Longinescu, Strada Bârsei, Strada Bicaz, Strada Odobești, Strada Mărășești, Calea Moldovei și Calea Munteniei. Bugetul prevăzut este de 19.740.430,08 lei, din care contribuţia Primăriei Municipiului Focşani este de 394.808,60 lei.

,,Pentru pregătirea acestui proiect, ȋn aprilie 2018 a fost finalizată documentaţia tehnico-economică, ulterior fiind depusă cererea de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. În februarie 2019 proiectul a fost admis, întrucât a fost considerat corespunzător şi eligibil, pentru ca în data de 15.05.2019 să fim informați că a fost demarată etapa precontractuală. Astfel, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est ne-a comunicat că pentru continuarea procesului de evaluare, selecție și contractare, trebuie să transmitem o serie de documente, anexe obligatorii la contract, conform Ghidului general și specific pentru prioritatea de investiții nr. POR/2018/3/3.1/C. După ce aceste documente, care nu puteau fi transmise anterior etapei de față, vor ajunge la ADR S-E, proiectul va intra în ultima fază, cea de semnare a contractului de finanțare. Imediat după obținerea finanțării, vom demara în regim de urgență procedurile de licitație pentru proiectare și execuție, așa încât focșănenii să aibă în cel mai scurt timp un sistem de iluminat public modern și ecologic”, anunță primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, pe pagina de Facebook a instituției.

Prin implementarea acestui sistem s-a urmărit obținerea mai multor beneficii. Vorbim aici despre realizarea unui iluminat public care să respecte prevederile standardelor europene în domeniu, prin extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public, în zonele vizate, pentru a îndeplini atât parametrii cantitativi (nivel de iluminare) cât şi parametrii calitativi impuşi (uniformităţi, indici de orbire, etc.); creșterea securităţii, siguranţei şi confortului cetăţenilor pe timp de noapte; astfel, ȋn afară de o respectare a calculelor luminotehnice, în alegerea aparatelor de iluminat, se are ȋn vedere siguranța traficului atât pentru automobiliști cât şi pentru pietoni prin iluminarea trecerilor de pietoni şi folosirea senzorilor de prezență în aria de siguranță a pietonilor, pentru a crea facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, se are în vedere reducerea consumului de energie electrică şi implicit al emisiilor de CO2 – prin modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat, utilizarea aparatelor cu tehnologie LED, optimizarea programului de funcționare a sistemului de iluminat public (automatizarea timpilor de pornire/oprire) şi diminuarea iluminării în intervalele orare cu nivel scăzut al traficului nocturn cu ajutorul unui sistem de telemanagement care permite controlul de la distanţă a fiecărui aparat de iluminat; scăderea cheltuielilor generate de sistemul de iluminat public – prin implementarea unui sistem de telemanagement, care va monitoriza în timp real starea de funcţionare a aparatelor de iluminat, astfel încât se vor reduce pierderile.

Toate aparatele de iluminat vor avea o garanţie de minim 5 ani şi o durată de funcţionare de minim 100.000 ore, ceea ce va duce automat și la o reducere considerabilă a numărului de intervenţii pentru întreţinere şi mentenanţă. Nu în ultimul rând, prin implementarea acestui sistem s-a mai urmărit protecţia mediului prin diminuarea poluării luminoase – amplasarea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, față de clădirile rezidențiale, orientarea aparatelor de iluminat stradal cât mai aproape de orizontală, evitarea suprailuminării și alegerea aparatelor de iluminat astfel încât fluxul luminos să fie dirijat în mod optim. Totodată se are ȋn vedere folosirea materialelor ecologice pentru realizarea corpurilor de iluminat, a stâlpilor şi a tuturor echipamentelor aferente rețelei de iluminat.