Ce răspuns dă Prefectura Vrancea la atacurile lansate de liberali privind revenirea în funcție a primarului de la Reghiu

Liberalii au lansat săptămâna trecută, o serie de acuzații atât la adresa judecătorilor cât și a Prefecturii Vrancea în cazul primarului de la Reghiu, repus în funcție după o hotărâre a definitivă a Tribunalului Vrancea, dată pe pe 30 ianuarie 2019. Potrivit acesteia, Tribunalul a anulat Ordinul Prefectului nr. 293 din 10 octombrie 2018, prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Reghiu, a lui Răduță Macovei. Decizia judecătorilor este definitivă și irevocabilă. Liberalii, în cadrul unei conferințe de presă, i-au solicitat Prefecturii să atace sentința Tribunalului Vrancea. La rândul său, ca urmare a declarațiilor de presă făcute de Partidul Național Liberal – Filiala Vrancea, Instituția Prefectului a emis un comunicat de presă prin care arată care au fost normele de drept aplicabile în cazul primarului comunei Reghiu:

,, În baza referatului întocmit de către secretarul comunei Reghiu,  Prefectul județului Vrancea a emis Ordinul  nr. 293/10.10.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului primarului comunei REGHIU, domnul Macovei Răduță. Împotriva Ordinului Prefectului nr. 293/10.10.2018, primarul comunei Reghiu, Macovei Răduță s-a adresat instanței de judecată prin care a solicitat suspendarea executării Ordinului 293/2018, acțiunea fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Vrancea – Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal, acțiune soluționată definitiv în temeiul art. 14 și art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Precizăm că cererea de suspendare a actului administrativ atacat a fost respinsă, Ordinul Prefectului producându-și efectele până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare. Împotriva aceluiași ordin, primarul comunei Reghiu s-a adresat instanței de judecată, solicitând ANULAREA ORDINULUI NR. 293/10.10.2018, acțiune soluționată DEFINITIV de Tribunalului Vrancea – Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal,  în conformitate cu dispozițiile art. 69 alin. (5) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale.

În ceea ce privește soluția pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1731/91/2018, prefectul județului Vrancea a luat act de epuizarea căilor de atac în conformitate cu:

  • art. 69 alin. (5) din Legea 215/2001, care prevede că: ”Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar HOTĂRÂREA PRIMEI INSTANŢE ESTE DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ”.
  • art. 634, alin.(1) pct.1 Cod procedură civilă, care reglementează că: ,,Sunt hotărâri definitive, hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului”;
  • art. 435 alin.(1), teza I Cod procedură civilă care statuează că: ”Hotărârea judecătorească este obligatorie”.

De asemenea, față de considerentele exprimate public de PNL Vrancea avem în vedere și Deciziile pronunțate de Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea art. 69 alin.(5) din Legea 215/2001, care, în toată practica, a reținut că:

  • ”Accesul la justiţie nu presupune şi accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, iar instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, deci şi reglementarea căilor ordinare sau extraordinare de atac, este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate stabili, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură. Astfel, accesul liber la justiţie nu înseamnă accesul la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac…

și

  • în esenţă, că modalitatea de contestare în justiţie a ordinului prefectului de constatare a încetării de drept a mandatului de primar este în mod firesc caracterizată prin celeritate, natura cauzelor supuse controlului judecătoresc în asemenea situaţii impunând o rezolvare promptă şi definitivă pentru trecerea la
  • etapa următoare, cea a declanşării procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea scrutinului pentru alegerea unui nou primar…

În aceste condiţii, Curtea a constatat că prevederile art. 69 alin. (5) teza finală din Legea nr. 215/2001 conţin norme de procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, adoptate de legiuitor în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituţie…. Vă învederăm că, prefectului, în calitate de garant al respectării legii, nu îi este permis dreptul de a extinde actele de procedură dincolo de granițele stabilite de legiuitor, expuse pe larg în prezentul comunicat”.

Știri despre: , ,