Relațiile de muncă și efectele creșterii salariului minim brut pe economie, subiectele dezbătute la comisia de dialog social din cadrul Prefecturii Vrancea

Reprezentanții Alianței Confederațiilor Patronale din România, precum și cei ai Inspectoratului Teritorial de Muncă au avut marți o întâlnire cu prefectul județului Vrancea, Sorin Hornea în cadrul întrunirii comisiei de dialog social. Problemele discutate au vizat poziția Alianței Confederațiilor Patronale din România privind creșterea salariului minim brut pe economie la 2080 și la 2350 lei/lună și modificările legislative în materia relațiilor de muncă și considerente asupra atestării vechimii în muncă. Reprezentantul Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, filiala Vrancea a menționat că  Alianța Confederațiilor Patronale din România (ACPR) nu susține creșterea salariului minim brut pe țară, fără o fundamentare riguroasă pe criterii obiective, fără realizarea unui studiu de impact, fără aplicarea Testului IMM, fără consultarea tuturor confederațiilor patronale reprezentative, fără măsuri de îmbunătăţire a reglementărilor privind relaţiile de muncă, fără simplificarea birocraţiei, fără raportarea contribuţiilor sociale datorate la calitatea şi cantitatea serviciilor/prestaţiilor de asigurări primite.

Pe de altă parte au fost menționate și opiniile Confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional privind propunerea legislativă privind dialogul social inițiată de parlamentarii români. Aceștia au menționat că propunerea nu trebuie să fie acceptată din multiple considerente, printre acestea amintind: nerespectarea normelor de tehnică legislativă stabilite prin Legea nr. 24/2000; nerealizarea testului IMM; nerespectarea convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii și nevalorificarea deciziilor Curții Constituționale. Prezent la întrunire, reprezentantul ITM Vrancea a vorbit la rândul său despre modificarea adusă Codului Muncii prin care se asigură cadrul necesar stabilirii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă. Acesta a menționat că potrivit noilor reglementări, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a acestuia în funcție de nivelul de studii și de vechimea în muncă.

    În acest sens, reprezentantul Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, filiala Vrancea a explicat că în contextul economic actual, când relansarea economică şi recuperarea decalajelor în dezvoltare reprezintă obiectivul major al României, problematica salariului minim brut pe economie trebuie abordată în mod sistemic, cu luarea în considerare a unor aspect. Acesta a făcut referire la Codul muncii care stabilește un singur salariu minim brut pe ţară și nu trei salarii minime; la necesitatea aplicării unor criterii obiective pentru creșterea salariului minim și realizării notei de impact, a aplicării Testului IMM și consultarea obligatorie a organizaţiilor reprezentative ale IMM-urilor pentru creșterea salariului minim.