Vârteșcoiu: Raport de activitate 2023 și proiecte viitoare

Într-o lume unde informația circulă cu viteză și unde fiecare cetățean are dreptul de a ști ce se întâmplă în jurul său, Primarul comunei Vârteșcoiu din județul Vrancea, Viorel Mârza, a prezentat o sinteză a activităților realizate în anul precedent și planurile pentru viitor.

În cadrul unui raport de activitate, primarul Viorel Mârza a vorbit despre dezvoltarea comunității prin implementarea de proiecte de anvergură, europene, naționale și locale, ce au drept scop creșterea nivelului de trai al cetățenilor.

Un element important adus în discuție a fost gospodărirea eficientă a bugetului comunei, care a permis finalizarea și demararea unor proiecte majore ce vor aduce beneficii notabile locuitorilor.

În 2023, bugetul alocat dezvoltării a depășit pe cel de funcționare, ceea ce demonstrează o abordare proactivă și orientată către viitor.

Proiectele implementate în 2023 includ construirea și dotarea unui dispensar uman în Faraoanele, realizarea a două poduri peste Râul Valea Seacă și modernizarea infrastructurii TIC pentru transportul verde.

Pe lângă acestea, au fost inițiate lucrări de reabilitare și modernizare a drumurilor, dar și proiecte de eficientizare energetică a sediului Primăriei și de modernizare a sistemului de iluminat public.

La secțiunea funcționare am avut prevăzut un buget de 5 612 232 lei și au fost realizate plăți de 5 120 322 lei.
La secțiunea dezvoltare am avut prevăzută o sumă de 7 785 680 lei și au fost realizate plăți de 5 586 836,67 lei.
La finalul exercițiului financiar al anului 2023, a rezultat un excedent bugetar de 2 566 977,80 lei, sumă ce va fi folosită în acest an pentru proiectele de dezvoltare.

PROIECTE IMPLEMENTATE:

– „Construire și dotare dispensar uman Faraoanele, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea „, lucrările au fost realizate în perioada martie – septembrie a anului 2023, valoare 1 119 783 lei, inclusiv TVA;
– „Construire pod peste Râul Valea Seacă, punct Onei, sat. Vârteșcoiu, județul Vrancea”, lucrările au fost realizate în perioada iunie – septembrie a anului trecut, valoare 918 970,96 lei, inclusivTVA;
– „Construire pod peste Râul Valea Seacă, punct Cristea, sat.Faraoanele, județul Vrancea”, lucrările s-au desfășurat în perioada august – noiembrie 2023, valoare 855 458, 33 lei, inclusiv TVA;
– „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructură TIC, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea”(sistem monitorizare video), lucrarea a început în luna septembrie și a fost finalizată în luna decembrie a anului trecut, valoare 448 778,38 lei, inclusiv TVA;
– „Reabilitare și modernizare D C 142 și străzi în comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea”, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor în luna iulie, a fost așternut un strat de uzură pe o lungime de 6,1 km (acest drum fiind modernizat în anul 2005),în următoarele luni se vor realiza rigolele betonate și semnalizarea rutieră, astfel încât să fie închis și acest proiect, valoare 3 440 752.33 lei, inclusiv TVA;
– A fost asigurată finanțarea proiectului ” Construire și dotare dispensar uman Vârteșcoiu, sat Vârteșcoiu, județul Vrancea „,prin amendament la Bugetul de Stat pe anul 2024 și prin Hotărârea Guvernului nr. 1183/2023, lucrările vor incepe in luna aprilie, anul curent;
– A fost semnat contractul de finanțare privind proiectul „Lucrări de creștere a eficienței energetice a sediului Primăriei Comunei Vârteșcoiu”, în luna mai a anului 2024 vor începe lucrările, valoare 1 448 778,38 lei, inclusiv TVA.;
– A fost obținută finanțare pentru construirea unui foraj de mare adâncime pentru suplimentarea sursei de apă, prin PNI „Anghel Saligny „, etapa 2, valoare 918 970,96 lei, inclusivTVA;
– A fost implementat proiectul și semnat contractul de finanțare cu AFM, pentru obiectivul „Modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public în comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea „, lucrările vor incepe in luna mai a acestui an, valoare 982 743 lei, inclusiv TVA;
– A fost implementat și semnat contractul aferent proiectului „Realizare stații de reîncărcare vehicule electrice, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea „, valoare 292 900, 65 lei, inclusiv TVA;
– Avem asigurată sumă de 28 375 532, 13 lei prin PNI ” Anghel Saligny „, suntem în procedură de licitație publică pentru concesionarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, către un operator autorizat;
– A fost implementat și semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea”, suntem în faza de evaluare a ofertelor și în circa 3 luni școlile și grădinițele din comună vor fi dotate conform standardelor europene, valoare 1 081 725, 14 lei, inclusiv TVA.
– Referitor la componenta de mediu am avut un procent de reciclare de 53,29%, nemaifiind nevoiți să plătim sume considerabile către AFM, fapt pentru care vreau să mulțumesc locuitorilor comunei noastre, pentru că au înțeles importanța reciclării deșeurilor selective.

Viorel Mârza, primarul comunei Vârteșcoiu

Viitorul comunei Vârteșcoiu se anunță a fi unul plin de progres și dezvoltare.

Printre proiectele ce vor fi demarate în 2024 se numără construirea unui nou dispensar uman, creșterea eficienței energetice a sediului Primăriei, realizarea unui foraj de mare adâncime pentru suplimentarea sursei de apă și dotarea școlilor și grădinițelor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

Primarul Viorel Mârza a ținut să mulțumească locuitorilor comunei pentru înțelegerea importanței reciclării selective, dar și colegilor din primărie și Consiliului Local pentru implicare și sprijin.

În concluzie, Viorel Mârza, primarul comunei Vârteșcoiu, a demonstrat că se poate realiza o schimbare majoră printr-o gestionare eficientă a resurselor și printr-o viziune orientată către viitor.