Concurs pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vrancea

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea organizează concurs cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului, funcţie prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie. În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

A) să fie ofițeri de poliție cu următoarea pregătire de bază:

– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta /echivalenta într-unul din domeniile: stiinte economice si management (specializarile economie, economia agroalimentara si a mediului, economia comertului, turismului si serviciilor, contabilitate, finante si banci, management, relatii economice internationale), drept/științe juridice;

– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistemul Bologna: studii universitare de licenţă ciclul I de studii universitare în următoarele domenii de licenţă: drept, economie, contabilitate, finanţe, economie şi afaceri internaţionale,administrarea afacerilor management, informaţii şi ordine publică (ordine şi siguranţă publică).

B) să aibă următoarea pregătire de specialitate :

– cursuri de masterat sau post-universitare într-unul din domeniile: juridic, economic sau management.

C) îndeplinesc cerinţele specifice din fişa postului nr. 142865 din 14.12.2018:

  • * să aibă gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
  • * să deţină/ să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivelul „ strict secret ” ;
  • * să deţină/ să obţină aviz de numire în structurile poliției judiciare ;
  • * să deţină permis de conducere auto minimum categoria ,, B,, ;
  •  * să aibă minimum 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs ;
  • * să aibă o vechime în muncă de minimum 7 ani, din care in M.A.I. de minimum 7 ani .

D) să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

E) să aibă o vechime în specialitatea structurii de minimum 3 ani (conform ghidului specialităților asimilate – anexa la Nota-Raport nr. 61394 din 18.10.2018);

F) să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

G) să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

F) să fie declaraţi apt medical şi psihologic.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea la data de 30.01.2019, începând cu ora 11:00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, desfăşurat conform Metodologiei prevăzute în Anexa nr. 3 din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 şi care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minimum nota 7,00. Interviul se înregistrează audio-video. Dosarele candidaților se depun până pe data de 7 ianuarie 2019. La acest moment, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice este condus, prin împuternicire, de comisarul șef  Daniel  Mălureanu.