Modificări ale procedurilor AFIR, în sprijinul tinerilor fermieri și a firmelor mici

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) informează beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală despre modificările procedurale cu privire la angajamentele pe care trebuie să le îndeplinească în cadrul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru beneficiarii care nu îşi stabilesc domiciliul şi sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia agricolă, respectiv locul de muncă în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia, în termen de 9 luni de la semnarea Contractului de finanţare, dar îndeplinesc aceste condiţii cu întârziere, se va realiza recuperarea parţială a sprijinului.

În urma numeroaselor solicitări primite din partea beneficiarilor celor două submăsuri atât de importante, am făcut toate demersurile necesare pentru a obţine aprobarea Comisiei Europenepentru a nu retrage în întregime sprijinul acordat acestor fermieri. Am depus toate eforturilepentru a permite celor care, din motive obiective,îşi îndeplinesc angajamentele cu întârziere, în termenul de maximum 33 luni sau 57 luni în cazul proiectelor din sectorul pomicol, respectiv până la depunerea celei de-a doua tranşe de plată, să îşi finalizeze investiţiile.Am făcut aceste modificări pentru a preveni recuperarea integrală a sprijinului financiar de la tinerii fermieri şi a celor cu ferme mici,care îşi îndeplineau cu întârziere angajamentele şi am reuşit să obţinem ceea ce ne-am propus. Însă, aş vrea să accentuez faptul că nerespectarea acestei condiții în termenul de 9 luni, atrage recuperarea parţială, calculată proporțional cu valoareaobiectivului nerealizat, în raport cu procentul de îndeplinire al acestuia.Aceste modificări se aplică tuturor beneficiarilor submăsurilor 6.1 şi6.3, inclusiv celor care au contracte sau decizii de finanțare încheiate la data aprobării procedurilor”,a menționatDirectorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Potrivit instrucţiunilor de plată, beneficiarii trebuie să depună documente relevante (Cartea de identitate a beneficiarului de proiect și Certificatul constatator ONRC) din care să reiasă domiciliulşi sediul social într-una dintre UAT-urile în care exploataţia este înregistrată, în termen de 9 luni de la data semnării Contractului de finanțare, dar nu mai mult de 33 luni sau 57 de luni (pomicultură), respectiv până la depunerea celei de-a doua tranşe de plată.De asemenea, este necesară depunerea documentelor relevante din care să reiasă faptul că reprezentantul legal al proiectuluişi-a stabilit locul de muncă în aceeași UAT sau zona limitrofă dacă este cazul, în acelaşi termen. Având învedere angajamentele asumate de beneficiari, pentru neîndeplinirea obiectivului în termenul de 33 de luni sau 57 luni în cazul proiectelor din sectorul pomicol, respectiv până la depunerea tranşei a doua de plată,  se va  proceda la recuperarea integrală a sprijinului financiar şi nu se va mai acorda a doua tranşă.

Știri despre: ,