Ocolul Silvic Panciu-Valea Caregnei și-a deschis larg porțile, pentru vizitatori

Sursa foto: Cosmina Bandrabur
Sursa foto: Cosmina Bandrabur

În cadrul evenimentului ,,Ziua porților deschise – Romsilva, o companie altfel decât o știai!”, Ocolul Silvic Panciu- Valea Caregnei și-a deschis larg porțile, pentru elevii Școalii Gimnaziale Nr. 1, din comuna Străoane, care au fost însoțiți de directorul unității de învățământ, Ion Cîțu. Pe parcursul activității au fost prezentate materiale foto și video despre rolul pădurii în viața omului, precum și rolul silvicultorului în viața pădurii, de la înființăre până la maturitate. Totodată, în cadrul turului de prezentare a fost vizitat Centrul de Fructe Panciu, unde au fost prezentate date generale despre activitatea centrului și a ocolului silvic.Prin această acțiune s-a urmărit o prezentare corectă a activităților desfășurate de silvicultori, cât și formarea conștiinței forestiere în rândul populației, dar mai ales în rândul tinerilor. Ocolul Silvic Panciu-Valea Caregnei a luat naștere la data de 4 noiembrie 2010, prin fuziunea fostelor ocoale silvice Panciu și Adjud. Din punct de vedere geografic, ocolul este situat în Subcarpații Orientali (ai Vrancei), pe o arie întinsă – confluența râurilor Trotuș cu Siretul (bazinul mijlociu) – bazinele râurilor Șușița și Zăbrăuț, incluzând păduri răspândite în marea majoritate în zona deluroasă și parțial în zona premontane sau de câmpie (lunci). În urma amenajării din anul 2018, suprafața totală a fondului forestier proprietate publică a statului este de 10.213 hectare, din care 260 hectare (neamenajate) au fost cumpărate de către RNP- Romsilva în anul 2018, în numele Statului Român, acesta fiind constituit în 7 unități de producție.