Plan de măsuri reactualizat de către Centrul local de combatere a bolilor Vrancea, privind Pesta Porcină Africană

 Având în vedere existența Pestei Porcine Africane (PPA) în România, Centrul local de combatere a bolilor Vrancea a aprobat reactualizarea Planului de măsuri privind PPA.  În acest sens, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea și Instituția Prefectului județului Vrancea transmite spre aplicare către toți crescătorii de porci domestici din exploatațiile nonprofesionale să respecte următoarele cerințe minime de biosecuritate. Porcinele domestice din exploatațiile nonprofesionale trebuie ținute în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcinele domestice din alte exploatații, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porcine domestice.

Porcii nu trebuie hrăniți cu resturi alimentare/lături/ spălături de la carnea de porc provenită din vânat și nu numai, gătită în familie. Nu trebuie să existe contact între porcii domestici și orice produs sau subprodus provenit de la porcii mistreți, inclusiv de la cei vânați sau morți. Se interzice scoaterea scroafelor/vierilor din exploatație în scopul montei cu animale din altă exploatație. În zonele în care Pesta Porcină Africană a fost confirmată oficial este interzisă hranirea animalelor sau folosirea de așternut cu iarbă ori fân provenite din zonele aflate sub restricții.

Creșterea porcinelor domestice în spații neîngrădite și neprotejate împotriva contactului cu porcii mistreți este strict interzisă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006 cu modificările și completările ulterioare. Circulația suinelor, a cărnii, a produselor din carne, a furajelor precum și a altor specii provenite din zona de supraveghere care cuprinde localitățile: Șerbești (Corbița); Corbița; Buda; Adjud; Adjudu Vechi; Șiscani; Rădăcinești; Burcioaia; Ploscuțeni; Lărgășeni; Izvoarele; Vâlcelele; Ocheșești – se realizează numai cu acordul DSVSA Vrancea.

Deținătorii de porcine domestice din exploatațiile nonprofesionale au obligația să comunice medicului veterinar de liberă practică împuternicit potrivit legii modificările apărute în starea de sănătate a porcinelor proprii sau din exploatațiile limitrofe precum și numărul animalelor moarte.