Post vacant la Centrul Regional nr. 7 din Nistorești scos la concurs de Agenția Națională a Zonei Montane

Sursa foto: wikidata.org
Sursa foto: wikidata.org

Instituția organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, a 3 posturi consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană (conform atașament) și 24 posturi consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană (conform atașament). La nivelul județului Vrancea se caută consilier superior pentru Centrul Regional nr. 7, din localitatea Nistorești. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie. Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Inginerie mecanică, Ingineria mediului; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale: Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectură, Urbanism – pentru posturile de Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană;

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale; Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică, și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectura, Urbanism – pentru posturile de consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană;

limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleză sau franceză – nivel mediu;

vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor (la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Domei, strada Runc nr. 23, județul Suceava) este 15 iulie 2019. La sediul instituției menționate anterior va avea loc pe 29 iulie 2019,la  ora 10:00, proba scrisă urmând ca data și ora interviului să fie comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Domei, Str. Runc nr. 23, județul Suceava, telefon 0230.375.036. Aici puteți citi anunșul complet al