Se fac angajări la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea

Instituția organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală; consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Identificare și înregistrare Animale;consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Comunicare Registratura și Arhivă;consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale și de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Identificare și Înregistrare Animale. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă în medicină veterinară și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție – minimum 5 ani.

consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Identificare și Înregistrare Animale: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în medicină veterinară.

consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Comunicare Registratură și Arhivă: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe, ramura de știință științe economice, domeniul de licență marketing, specializarea marketing și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție – minimum 7 ani

consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul circumscripțiilor Sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în medicină veterinară și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție – minimum 1 an.

referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Identificare și Înregistrare Animale: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul sanitar veterinar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 17 iulie 2019. Pe 29 iulie 2019, la ora 10:00 are loc proba scrisă, data și ora interviului urmând a fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea, din Focşani, Str. Brăilei nr. 121b judeţul Vrancea, telefon 0237/215.561.

Știri despre: , ,