Termenul pentru depunerea Declaraţiei unice este 31 iulie!

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 15/2019 pentru prorogarea unor termene care vizează, printre altele, prelungirea până la 31 iulie a termenului de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice a fost adoptat de Senat. Proiectul a fost aprobat cu 94 de voturi „pentru” şi două voturi „împotrivă”. Proiectul de act normativ, potrivit raportului Comisiei de buget a Senatului, are ca obiect de reglementare prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, în anul 2019, se prorogă de la 15 martie, la 31 iulie inclusiv, următoarele termene:

  • termenul prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice
  • termenul pentru depunerea formularului 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3% din impozitul pe veniturile din salarii şi din pensii
  • termenul pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice
  • termenul pentru acordarea bonificaţiei pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi din plata integrală a obligaţiilor fiscale.
Știri despre: ,