Consultare publică privind documentația și aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii de locuințe în Focșani

Primăria aduce la cunoştinţa focșănenilor interesaţi următorul proiect de act normativ privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89921 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 6.170,00 mp în vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Militari, nr. cad. 52255, 52258, 52256, 52257, 57472, pe terenurile în suprafață de 6.170,00 mp.

Proiectul de act normativ este afişat din data de 05.12.2018 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info. În perioada 10 – 21 decembrie cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu.

Știri despre: ,