Zilieri 2019. Domeniile în care pot lucra zilierii au fost reduse drastic de Guvern

Sursa foto: Buzaumedia

Regulile după care se desfășoară activitățile persoanelor care prestează muncă necalificată au fost modificate cu puțin timp înainte de sfârșitul lui 2018. Printre noutățile apărute în domeniu se numără limitarea perioadei în care se poate utiliza munca zilierilor, dar și domeniile în care aceștia mai pot presta muncă.

Sursa foto: Buzaumedia

Modificările privind activitatea zilierilor se regăsesc în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, document ce a adus o serie de modificări legislației din mai multe domenii.

Pe lângă alte modificări aduse legislației privind activitatea zilierilor din țara noastră, documentul limitează numărul domeniilor în care pot activa persoanele care prestează muncă necalificată la trei. Mai exact, după cum stipulează OUG nr. 114/2018, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională:

  • agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;
  • silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;
  • pescuit și acvacultură – diviziunea 03.

Anterior, zilierii puteau activa în nu mai puțin de 23 de domenii. Printre acestea se numărau, pe lângă cele trei care au rămas în listă, activități de colectare, tratare și eliminare deșeurilor nepericuloase, de recuperare a materialelor, de comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, de publicitate, de creștere a materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare și activități în hoteluri, activități ale bazelor și cluburilor sportive și activități de alimentație (catering) pentru evenimente.

Același act normativ stabilește și că un beneficiar de muncă necalificată “nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier”. Totuși, dacă situația o impune, beneficiarul poate utiliza zilierul și peste acest termen, dar cu condiția de a-i încheia acestuia un contract de muncă. De asemenea, documentul stabilește și tipul contractului ce trebuie încheiat cu zilierul ce lucrează pentru același beneficiar mai mult de 25 de zile la rând. Mai exact, cu zilierii utilizați în acest fel trebuie semnat un contract de muncă pe perioadă determinată.

Știri despre: ,