Se schimbă anumite condiții deosebite şi speciale de muncă pentru polițiști

Condițiile de muncă deosebite pentru polițiști prevăd, în legislația actuală, ca perioada de timp cât polițistul este pus la dispoziție să nu se ia în calcul la stabilirea timpului efectiv la condiții speciale, deosebite sau alte condiții de muncă. De asemenea, aceeași perioadă nu este luată în calcul nici la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiții de muncă ce dau dreptul la concediul de odihnă suplimentar.

Ministerul Afacerilor Interne a reevaluat aceste condiții, la propunerea sindicatelor și a stabilit că perioadele de timp aferente unor situații precum incapacitatea temporară de muncă sau concediul de odihnă sunt considerate ca fiind lucrate în condițiile locului de muncă în care polițistul și-a desfășurat activitatea la data apariției acestora.

Astfel, în timpul în care este pus la dispoziție, polițistului i se stabilesc în scris atribuții de către șeful unității, iar participarea la examene/cursuri, cu scoaterea de la locul de muncă este o obligație de serviciu. Pe cale de consecință, polițiștii nu pot privați de beneficiul de a avea continuitate în ceea ce privește încadrarea în condiții de muncă, dacă locul de muncă face parte din categoria celor prevăzute pentru condiții speciale și deosebite.

“Alineatul (3) al articolului 4 din Normele de încadrare a polițiștilor în condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 489/2005* se abrogă.” De asemenea, se arată în Referatul de aprobare al proiectului de ordin MAI, situațiile referitoare la concediul de sarcină și lăuzie, concediul de creștere/îngrijire a copilului, concediul de studii, absența nejustificată de la program, învoirea plătită, concediul fără plată și suspendarea din funcție se analizează prin raportare la norma care stabilește regula privind acordarea dreptului, respectiv art. 2 alin. (2) din Normele aprobate prin Ordinul MAI nr. 489/2005, astfel că nu se mai impune enumerarea acestora.

„Alineatul (3) al articolului 3 din Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002 privind încadrarea personalului Ministerului Afacerilor Interne în condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții se abrogă.”